Myslíš, že příprava k porodu a šestinedělí je zbytečná?

📓📔🤔Prevence je důležitá. Ze zkušeností mých (i kolegyň) klientek, které zažily traumatický porod mohu potvrdit, že následná terapie trvá i několik měsíců.

📓📔🤔 Těhotenství a první rok po porodu (které lze souhrnně označit jako perinatální období), je pravděpodobně jedním z nejtransformativnějších období v životě ženy. Jedná se o komplexní a zranitelné období, které přináší pro ženu řadu výzev. Zejména se jedná o zvýšené riziko vzniku nebo zhoršení psychiatrického onemocnění, včetně poruch nálady, úzkostných poruch a psychóz. Toto období trvá první tři měsíce po porodu.

📓📔🤔 Až 80 % žen v prvních týdnech po porodu čeká tzv. poporodní blues, období úzkostí a depresivních nálad, které do dvou týdnů samo přejde. U žen, které mají rizikové faktory (biologické, psychologické) může dojít k rozvinutí závažných psychiatrických diagnóz poporodní deprese a poporodní psychóza.

📓📔🤔 Existuje také novodobý fenomén, který není zatím oficiálně uznán mezi diagnózy a to poporodní úzkosti. Jejich výskyt bohužel narůstá.

📓📔🤔 Jako významná, v prevenci těchto poporodních onemocnění i jako riziko poporodního traumatu, se jeví právě péče a podpora na všech úrovních ženy.

➡️Je vhodné řešit i svá předchozí traumata na psychoterapii ještě před otěhotněním.

➡️Připravit se na těhotenství po stránce výživy i dostatku pohybu.

➡️Budovat si vztah s dítětem ještě během těhotenství.

➡️Eliminovat množství stresu během těhotenství ( pokud je to samozřejmě možné)

➡️Zajistit si dostatek podpory po porodu a dobře si šestinedělí zorganizovat atd.